Konsultointipalvelut

Tiedonhallinnan konsultointi

 • datamuunnokset
 • tiedostomuunnokset
 • tiedon visualisointi

Ohjelmistokehityksen konsultointi

 • vaatimusten kartoitus
 • ratkaisujen vertailu
 • työmäärän arviointi
 • käyttöliittymien suunnittelu
 • DevOps-ratkaisut

Ohjelmointipalvelu

 • Komentoriviskriptit
 • Web-sovellukset
 • Android-sovellukset
 • Nämä ohjelmointikielet etusijalla: Perl, Python, Java, Bash
 • ... mutta muutkin kielet on opeteltavissa
 • Muita tuttuja kieliä ja tekniikoita: HTML5, jQuery, JavaScript, XML, XSL, SQL

Liiketoiminnan kehittäminen

 • automatisointi
 • digitalisointi
 • tuotantoketjun hallinta
 • mittarien kehittäminen
 • raportoinnin kehittäminen

Tuotekehitys

 • palvelumuotoilu
 • käyttäjäkokemuksen suunnittelu

Tiedonkeruun konsultointi

 • sovellusratkaisut
 • laiteratkaisuja
 • esim. AVR-piirien ohjelmointi
 • sensorien lukeminen
 • Android-ohjelmointi

Laitelähtöinen suunnittelu

 • kustannustehokkaat laiteratkaisut; esim. Raspberry Pi, Android, Arduino
 • RFID-tekniikan hyödyntäminen
 • 3D-tulostus
 • CNC-ohjelmointi

Sovelluskohtaista neuvontaa ja räätälöintiä saatavilla ao. ohjelmiin